Thursday, 5 September 2019

Beauty of nature-Pettimudi

No comments:

Post a comment

മിൽമ പാലിന് വില കൂടും; പുതിയ വില 21 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മിൽമ പാലിന് വില വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. എല്ലാ ഇനം പാലിനും ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ വീതം കൂടും. സെപ്തംബർ 21-ാം തീയതി മ...